Elaborati dimenzioniranja voziščnih konstrukcij

Rekonstrukcija regionalne ceste RT-921/4306 Kandrše – Vače – Spodnji Hotič, ureditev ceste skozi Vače
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda – Brestanica od km 2,100 do km 5,260
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136, Kranj – Sp. Brnik, od km 2,125 do km 3,150
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Obvoznica vasi Vrba od Breznice do navezave na regionalno cesto R2-452/0207 Žirovnica – Lesce v dolžini 1175 m
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcije na R3-642/1147 Podpeč – Ig od km 1,640 do km 3,820 – LIFE AMPHICON projektni odsek Podkraj
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

DKP Most na Soči – Tolmin od križišča DC G2-102 in R3-603 do križišča DC G2-102/1040 v km 6,725 in od križišča JP 922311 z LK 422021 do priključka DC G2-102/1040 v km 5,050
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Rekonstrukcija dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna – Razdrto od km 0,850 do km 1,300, vključno z zamenjavo mostu čez Pivko
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DARS

Ureditev R2-408/1375 Žiri – Trebija skozi naselje Selo od km 3,120 do km 3,370
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Kolesarska pot Kamnik – Godič
Faza: DGD/PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: Občina Kamnik

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana – G13
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: Občina Kamnik, Občina Mengeš, Mestna občina Ljubljana, DRSI

Regionalna kolesarska povezava v območju Škofljice
Faza: IZP
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Projekt II. etape zahodne obvoznice Slovenska Bistrica
Faza: PGD/PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Obnova ceste Dveh cesarjev v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Rekonstrukcija regionalne ceste R2-418/1202 Dobruška vas – Šentjernej, od km 3.000 do km 3.550 in od km 4.100 do km 4.950
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI, OBČINA ŠENTJERNEJ

Ureditev regionalne ceste R1-235/0317 Radenci – Petanjci od km 0+000 do km 0+690
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Izgradnja površin za pešce in kolesarje na odseku Ižanske ceste med Črno vasjo in Botaničnim vrtom
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obnova lokalne ceste Črna vas v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Izgradnja hodnikov za pešce in ureditev regionalne ceste R2-408/1375 Žiri – Trebija skozi naselje Selo pri Žireh
Faza: IZP
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Ureditev krožnega križišča na R2-452/0368 Hrušica-Javornik, km 0,620
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do km 5,240 in od km 5,600 do km 7,240
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Ureditev hodnikov za pešce v naselju Vinica, ob cesti RT-919/1466 od km 10.085 do km 10.328
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA ČRNOMELJ

Obnova kolesarske steze in hodnika za pešce ob cesti R2-447/0293, od km 3.188 do km 3.380, v Domžalah
Faza: IZN
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA DOMŽALE

Ureditev križišča regionalnih cest R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč v km 15,752 in R3-643/1436 Podpeč-Rakitna v km 0,0
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Severna razbremenilna cesta na Bledu, 2. in 3. faza
Faza: PGD
Leto izdelave: 2016
Investitor: OBČINA BLED in DRSI

Severna razbremenilna cesta na Bledu, 1. faza
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: OBČINA BLED

Ureditev hodnika za pešce ob R3-642/1146 od km 1.580 do km 3.330, skozi naselje Verd
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: OBČINA VRHNIKA

Rekonstrukcija križišča na R2-409/300 Brezovica – Vrhnika v km 5.520 v Logu pri Brezovici
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: DRSI

Modernizacija ceste R2-210, odsek 1106 Sp. Jezersko – Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor – Kranj od km 0.0 do km 0.7
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: DRSC

Ureditev parkirišč ob Trdinovi cesti v Novem mestu
Faza: PGD
Leto izdelave: 2014
Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ureditev hodnika za pešce, para avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave na R3-646/1195 v naselju Spodnje Blato med km 1.249 in 2.185
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: OBČINA GROSUPLJE

Cesta R1-209/1089 Bled – Soteska od km 0.050 do km 0.400 (Ljubljanska cesta na Bledu)
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: OBČINA BLED

Ureditev križišča na R2-423/1282 Lesično – Podsreda v km 0.000 in hodnika za pešce od km 0.0 do km 1.1
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: DRSC

Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica od km 8.500 do km 10.060
Faza: IDP
Leto izdelave: 2012
Investitor: DRSC

Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica od km 8.000 do km 8.500
Faza: PZI
Leto izdelave: 2012
Investitor: DRSC

Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Lokve
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA ČRNOMELJ

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-602/1032 Staro selo – Breginj – Most na Nadiži od km 0.860 do km 2.720, od km 3.170 do km 4.610, od km 6.700 do km 8.120 in od km 11.700 do km 14.000
Faza: IDP
Leto izdelave: 2010
Investitor: DRSC

Obnova regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce – Črnivec na odseku od km 2,3+80 do km 2,7+25 skozi Posavec
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA RADOVLJICA

Ureditev dveh cestnih priključkov na regionalni cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 1.1+08 in v km 1.1+96
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA ŽELEZNIKI

Obnova regionalne ceste R2-411/1428 Polica – Podtabor od km 4,260 do km 5,050 skozi naselje Bistrica
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA NAKLO

Variantni potek regionalne ceste R3-664/2501 Gaber–Uršna sela – Novo mesto, skozi Birčno vas (obvoznica)
Faza: Gradbeno tehnična preveritev
Leto izdelave: 2010
Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Avtobusno postajališče s čakališčem ob regionalni cesti R2-419/1206 v naselju Boršt
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA BREŽICE

Ureditev regionalne ceste R3-601/7507 Borjana – Robidišče od km 0.000 do km 0.600
Faza: IDP
Leto izdelave: 2009
Investitor: DRSC

Modernizacija regionalne ceste R3-608/1065 Lokve – Čepovan od km 1.050 do km 2.050
Faza: PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: DRSC