Načrti gradbenih konstrukcij

SANACIJA PLAZOV NA PODROČJU REBRNIC »REBRNICE III« NA CESTI R2-444/0344 RAZDRTO – MANČE od km 6.361 do km 6.491 – SIDRANA PILOTNA STENA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

REKONSTRUKCIJA CESTE RT-921/4306, KANDRŠE-VAČE-SP. HOTIČ, od km 2.550 do km 4.820, ureditev ceste skozi Vače –
NAČRT PODPORNIH IN OPORNIH ZIDOV
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

UREJANJE INFRASTRUKTURE ZA POSLOVNO CONO »PRI PILDU« –
NAČRT OPORNEGA ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: OBČINA METLIKA

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-677/2202 PIŠECE – ZGORNJA POHANCA – KRŠKO od km 12+800 do km 16+370 »ZDOLE – PLETERJE – KRŠKO« –
NAČRT PILOTNE STENE in AB OPORNEGA ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

Preureditev priključka 0139 – Žalec / Arja vas v DDI ter preureditev G1-4/1262 Črnava–Arja vas in R2-451/1448 Arja vas–Žalec – NAČRT AB PODPORNIH ZIDOV
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DARS

PZI ureditve R2-408/1375 Žiri – Trebija skozi naselje Selo – 2. faza od km 3.1+20 do km 3.3+70 po BCP –
NAČRT KAMNITE ZLOŽBE, NAČRT PILOTNE STENE IN NAČRT AB PODPORNEGA ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

SANACIJA USADA NA G2-102/1037 DOLENJA TREBUŠA – ŽELIN od km 5,670 do km 5,717 – SIDRANA PILOTNA STENA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

SANACIJA PLAZU »PLAVŠKI ROVT« NA LC 152031 PLAVŠKI ROVT – PILOTNA STENA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: OBČINA JESENICE

SANACIJA PLAZU NA CESTI RT-905/1096 KRNICA-MRZLI STUDENEC od km 1,035 do km 1,063 – KAMNITA TEŽNOSTNA KONSTRUKCIJA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

SANACIJA PLAZU NA CESTI RT-905/1096 KRNICA-MRZLI STUDENEC od km 1,130 do km 1,212 – SIDRANA PILOTNA STENA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

VAROVANJE IZKOPA ZA POSLOVNO STAVBO DARS GRIČ
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DARS

Sanacija plazu Košnica na cesti R2-423/1281 Črnolica – Lesično od km 9.015 do km 9.080 – PILOTNA STENA IN DRENAŽNA REBRA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Sanacija plazu Prihodi na lokalni cesti LC 152011 v občini Jesenice – SIDRANA PILOTNA STENA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: OBČINA JESENICE

Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo) od km 1.350 do km 2.084, H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) od km 0.000 do km 0.598 in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo) od km 0.000 do km 1.293 – NAČRT AB OPORNEGA ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DARS d.d.

Načrt izkopa za Občinsko središče v Vodicah
Faza: DGD
Leto izdelave: 2019
Investitor: OBČINA VODICE

Kolesarska povezava na regionalni cesti R2-425/1265 Poljana – Šentvid od km 5,090 do km 9,190 – NAČRT PODPORNIH IN OPORNIH ZIDOV
Faza: IDZ
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Kolesarska povezava na regionalni cesti R2-425/1265 Poljana – Šentvid od km 9,190 do km 10,600 – NAČRT PODPORNIH IN OPORNIH ZIDOV
Faza: IDZ
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Kolesarska povezava na regionalni cesti R2-425/1265 Poljana – Šentvid od km 10,600 do km 12,680 skozi Črno na Koroškem – NAČRT PODPORNIH IN OPORNIH ZIDOV
Faza: IDZ
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 213041 (Cesta na Janče) nad regionalno cesto R3-645/1189 Zadvor – Šmartno pri Litiji – NAČRT PODPORNEGA ZIDU NA PILOTIH
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ureditev regionalne ceste R2-425/1266 Šentvid – Boštanj od km 8+150 do km 9+200 – NAČRT OPORNIH ZIDOV
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Načrt izkopa za Poslovni objekt Data v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: DATA d.o.o., Ljubljana

Načrt izkopa za Večstanovanjski objekt Skapinova v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: DIAMANTINVEST d.o.o., Ljubljana

Načrt izkopa za Večstanovanjski objekt Hajdrihova v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: G & B INVEST d.o.o.

Sanacija plazov Kubed na cesti R1-208/1059 Kortine-Gračišče od km 6,520 do km 6,930
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-641/1369 Ljubljanica-Ljubljana skozi Srednjo vas pri Polhovem Gradcu od km 9,650 do km 10,540 – NAČRT OPORNEGA ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Sanacija plazu Trate na cesti R2-433/1289 Trate – Most na Muri od km 1,0+10,02 do km 1,1+43,48 – SIDRANA PILOTNA STENA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

SANACIJA OPORNEGA ZIDU NA LONČARSKI STEZI V LJUBLJANI
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

RAC BRINOX: Načrt nadvišanja in sanacije opornega zidu, načrt zunanjega stopnišča, premostitvene konstrukcije in globokega temeljenja
Faza: PGD, PZI
Leto izdelave: 2014-2015
Investitor: BRINOX INŽENIRING d.o.o.

Načrt prepusta na Litijski cesti, Obnova prometne in komunalne infrastrukture v območju Litijske ceste med Pesarsko in vzhodno AC
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, JP VO-KA d.d.

Sanacija plazu “Babna gora”
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: OBČINA DOBROVA

Zaloška cesta med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto – NAČRT AB PODPORNIH ZIDOV PZ-1, PZ-2, PZ-3
Faza: PGD, PZI
Leto izdelave: 2013-2015
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sanacija podpornih zidov na lokaciji ŠANCE v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Trgovina z živili in neživili Hofer Tolmin – NAČRT IZKOPOV (jet grouting, mikropiloti, sidran torkret)
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: HOFER TRGOVINA d.o.o.

Križišče Celovške in Kavadarske ceste – NAČRT AB OPORNEGA ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ureditev hodnika za pešce v naselju Lokve, NAČRT PODPORNIH ZIDOV
Faza: PZI
Leto izdelave: 2011
Investitor: OBČINA ČRNOMELJ

Sanacija plazu na odseku AC 0027 Dobruška vas – Smednik v km 1+700
Faza: PZI
Leto izdelave: 2011
Investitor: DARS

Sanacija usada na odseku AC 0625 Kronovo – Novo mesto v km 4+200
Faza: PZI
Leto izdelave: 2011
Investitor: DARS

Izgradnja prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja soseske Brdo – NAČRT ARMIRANE ZEMLJINE
Faza: PZI
Leto izdelave: 2011
Investitor: STANOVANJSKI SKLAD

NAČRT OPORNEGA ZIDU v sklopu obnove lokalne ceste v Sori
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: BRINOX INŽENIRING d.o.o.

Obnova regionalne ceste R2-411/1428 Polica – Podtabor od km 4,260 do km 5,050 skozi naselje Bistrica – NAČRT OPORNIH IN PODPORNIH ZIDOV
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA NAKLO

Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta ureditve glavne ceste G1-1/0240 skozi Dravograd od km 2+800 do km 3+490 – NAČRT PODPORNIH AB ZIDOV
Faza: PGD, PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: DRSC

Rekonstrukcija križišča v Podturnu na cesti R1-216/1177 Soteska – Črmošnjice v km 4.959,00 – NAČRT KAMNITIH ZLOŽB IN PODPORNEGA AB ZIDU
Faza: PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sanacija vodne zapornice na področju muzeja solin v Sečovljah
Faza: PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: POMORSKI MUZEJ PIRAN

NAČRT OPORNEGA IN PODPORNEGA ZIDU v sklopu izgradnje javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS3/5, VP3/2, VS3/3 in VT3/1
Faza: PGD, PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA