Poslanstvo

Podjetje Stabi d.o.o. je bilo ustanovljeno 29.6.2009 in predstavlja nadaljevanje dolgoletnega dela in izkušenj na geotehničnem področju in pri projektiranju predvsem geotehničnih konstrukcij. Naše področje dela obsega izvedbo geološko geotehničnih raziskav in izdelavo geološko geotehničnih elaboratov za vse vrste stavb in gradbeno inženirskih objektov (temeljenje objektov visoke in nizke gradnje, cestogradnja, sanacije plazov, …), geotehnično projektiranje (vse vrste opornih in podpornih konstrukcij, zaščite brežin, varovanje gradbenih jam, izboljšave tal, …) in izdelavo elaboratov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij.

Naročniku pri posameznem projektu tako ponudimo organizacijo in vodenje geološko geotehničnih raziskav, na podlagi izvedenih raziskav izdelavo geotehničnega elaborata in hkrati izdelavo načrta geotehničnih konstrukcij na katerikoli stopnji (od idejne zasnove do projekta za izvedbo). S takim načinom dela se izognemo možnim nesporazumom in neusklajenostim na relaciji  geotehnik – projektant, omogočimo večjo usklajenost projektnih rešitev in hkrati hitrejšo izdelavo projektne dokumentacije.