Kontaktni podatki

Direktor, vodja projektov
Julijan Bratun,
univ. dipl. inž. geol.

Direktorica, vodja projektov
Lara Humar,
mag. inž. grad.

Vodja projektov
dr. Mojca Bratun,
univ. dipl. inž. geol.

Strokovni sodelavec
Matjaž Kromar,
geol. teh.