Izvedba geološko geotehničnih raziskav

Za posamezne objekte glede na specifične značilnosti terena, zahtevnosti objekta in stopnjo projekta določimo obseg in vrsto geološko geotehničnih raziskav oziroma raziskave izvedemo v skladu s projektno nalogo.

Terenske in laboratorijske geološko geotehnične raziskave ter inženirsko geološko kartiranje večinoma izvajamo v sodelovanju s priznanimi podjetji, ki zagotavljajo strokovno in kvalitetno izvedbo raziskav s tehnično ustrezno opremo in izkušenimi strokovnjaki.

20170728_101958