Izvedba geološko geotehničnih raziskav

Rekonstrukcija regionalne ceste RT-921/4306 Kandrše – Vače – Spodnji Hotič, ureditev ceste skozi Vače
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda – Brestanica od km 2,100 do km 5,260
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Rekonstrukcija ceste in objektov na odsekih AC A1/0046 Domžale – Šentjakob, I. in II. etapa za vzpostavitev 3. prometnega pasu
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DARS

Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136, Kranj – Sp. Brnik, od km 2,125 do km 3,150
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Sanacija zidov, brežin in rekonstrukcija ceste R3-744/2346 Štore – Svetina – Laško od km 14,360 do km 14,500 »BRSTNIK II«
Faza: IDZ
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Rekonstrukcija obstoječe državne ceste skozi naselje Polica in Naklo v dolžini 1860 m
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Obvoznica vasi Vrba od Breznice do navezave na regionalno cesto R2-452/0207 Žirovnica – Lesce v dolžini 1175 m
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcije na R3-642/1147 Podpeč – Ig od km 1,640 do km 3,820 – LIFE AMPHICON projektni odsek Podkraj
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

Javna komunalna infrastruktura in rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur – Kranj
Faza: DGD/PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: MESTNA OBČINA KRANJ

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-677/2202 Pišece – Zgornja Pohanca – Krško od km 12+800 do km 16+370 – novelacija
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: DRSI

DKP Most na Soči – Tolmin od križišča DC G2-102 in R3-603 do križišča DC G2-102/1040 v km 6,725 in od križišča JP 922311 z LK 422021 do priključka DC G2-102/1040 v km 5,050
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Rekonstrukcija dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna – Razdrto od km 0,850 do km 1,300, vključno z zamenjavo mostu čez Pivko
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DARS

Ureditev R2-408/1375 Žiri – Trebija skozi naselje Selo od km 3,120 do km 3,370
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Ureditev območja državnih cest G2-106/0263, G2-106/0264 in R1-214/1156 – vstop v naselje Kočevje
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Kolesarska pot Kamnik – Godič
Faza: DGD/PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: Občina Kamnik

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana – G13
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: Občina Kamnik, Občina Mengeš, Mestna občina Ljubljana, DRSI

Regionalna kolesarska povezava v območju Škofljice
Faza: IZP
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Projekt II. etape zahodne obvoznice Slovenska Bistrica
Faza: PGD/PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Obnova ceste Dveh cesarjev v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Rekonstrukcija regionalne ceste R2-418/1202 Dobruška vas – Šentjernej, od km 3.000 do km 3.550 in od km 4.100 do km 4.950
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI, OBČINA ŠENTJERNEJ

Ureditev regionalne ceste R1-235/0317 Radenci – Petanjci od km 0+000 do km 0+690
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Izgradnja površin za pešce in kolesarje na odseku Ižanske ceste med Črno vasjo in Botaničnim vrtom
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obnova lokalne ceste Črna vas v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Izgradnja hodnikov za pešce in ureditev regionalne ceste R2-408/1375 Žiri – Trebija skozi naselje Selo pri Žireh
Faza: IZP
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Nova povezovalna cesta med krožnim križiščem na Bokalcah in Cesto dolomitskega odreda
Faza: DGD, PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
Faza: PGD
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Ureditev krožnega križišča na R2-452/0368 Hrušica-Javornik, km 0,620
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Most čez Mlinščico v Podrečju na lokalni cesti LC 071071
Faza: IZN
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA DOMŽALE

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do km 5,240 in od km 5,600 do km 7,240
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Križišče regionalnih cest R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica-Kromberk, krožno križišče Ajševica
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA NOVA GORICA in DRSI

Ureditev hodnikov za pešce v naselju Vinica, ob cesti RT-919/1466 od km 10.085 do km 10.328
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA ČRNOMELJ

Obnova kolesarske steze in hodnika za pešce ob cesti R2-447/0293, od km 3.188 do km 3.380, v Domžalah
Faza: IZN
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA DOMŽALE

Ureditev križišča regionalnih cest R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč v km 15,752 in R3-643/1436 Podpeč-Rakitna v km 0,0
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Obnova dela Razgledne ceste na Bledu
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA BLED

Severna razbremenilna cesta na Bledu, 2. in 3. faza
Faza: PGD
Leto izdelave: 2016
Investitor: OBČINA BLED in DRSI

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 395 141, od križišča v Šmarju do križišča za Pleterje
Faza: PZI
Leto izdelave: 2016
Investitor: OBČINA ŠENTJERNEJ

Kolesarska povezava ob regionalni cesti RT-901, odsek 1001 Rateče-Planica, km 0,370 – km 1,870, Kolesarska pot Rateče-Planica
Faza: PZI
Leto izdelave: 2016
Investitor: OBČINA KRANJSKA GORA in DRSI

Severna razbremenilna cesta na Bledu, 1. faza
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: OBČINA BLED

Ureditev hodnika za pešce ob R3-642/1146 od km 1.580 do km 3.330, skozi naselje Verd
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: OBČINA VRHNIKA

Rekonstrukcija križišča na R2-409/300 Brezovica – Vrhnika v km 5.520 v Logu pri Brezovici
Faza: PZI
Leto izdelave: 2015
Investitor: DRSI

Gradnja izvennivojskega križanja – podvoza v km 2+797,82 železniške proge št. 60 Divača – Koper
Faza: PGD
Leto izdelave: 2015
Investitor: DRSI

Modernizacija ceste R2-210, odsek 1106 Sp. Jezersko – Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor – Kranj od km 0.0 do km 0.7
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: DRSC

Ureditev parkirišč ob Trdinovi cesti v Novem mestu
Faza: PGD
Leto izdelave: 2014
Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Ureditev hodnika za pešce, para avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave na R3-646/1195 v naselju Spodnje Blato med km 1.249 in 2.185
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: OBČINA GROSUPLJE

Cesta R1-209/1089 Bled – Soteska od km 0.050 do km 0.400 (Ljubljanska cesta na Bledu)
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: OBČINA BLED

Ureditev križišča na R2-423/1282 Lesično – Podsreda v km 0.000 in hodnika za pešce od km 0.0 do km 1.1
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: DRSC

Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica od km 8.500 do km 10.060
Faza: IDP
Leto izdelave: 2012
Investitor: DRSC

Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica od km 8.000 do km 8.500
Faza: PZI
Leto izdelave: 2012
Investitor: DRSC

Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Lokve
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA ČRNOMELJ

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-602/1032 Staro selo – Breginj – Most na Nadiži od km 0.860 do km 2.720, od km 3.170 do km 4.610, od km 6.700 do km 8.120 in od km 11.700 do km 14.000
Faza: IDP
Leto izdelave: 2010
Investitor: DRSC

Obnova regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce – Črnivec na odseku od km 2,3+80 do km 2,7+25 skozi Posavec
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA RADOVLJICA

Ureditev dveh cestnih priključkov na regionalni cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 1.1+08 in v km 1.1+96
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA ŽELEZNIKI

Obnova regionalne ceste R2-411/1428 Polica – Podtabor od km 4,260 do km 5,050 skozi naselje Bistrica
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA NAKLO

Variantni potek regionalne ceste R3-664/2501 Gaber–Uršna sela – Novo mesto, skozi Birčno vas (obvoznica)
Faza: Gradbeno tehnična preveritev
Leto izdelave: 2010
Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Avtobusno postajališče s čakališčem ob regionalni cesti R2-419/1206 v naselju Boršt
Faza: PZI
Leto izdelave: 2010
Investitor: OBČINA BREŽICE

Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta ureditve glavne ceste G1-1/0240 skozi Dravograd od km 2+800 do km 3+490
Faza: PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: DRSC

Ureditev regionalne ceste R3-601/7507 Borjana – Robidišče od km 0.000 do km 0.600
Faza: IDP
Leto izdelave: 2009
Investitor: DRSC

Modernizacija regionalne ceste R3-608/1065 Lokve – Čepovan od km 1,050 do km 2,050
Faza: PZI
Leto izdelave: 2009
Investitor: DRSC

Geološko – geotehnične raziskave na lokaciji »REBRNICE V« na cesti R2-444/0344 Razdrto – Manče
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

Sanacija plazov na področju Rebrnic »REBRNICE III« na cesti R2-444/0344 Razdrto – Manče
Faza: PZI
Leto izdelave: 2022
Investitor: DRSI

Sanacija usada na cesti G2-102/1087 Dolenja Trebuša – Želin od km 5,600 do km 5,700
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: DRSI

Sanacija plazu na cesti RT-905/1096 Krnica – Mrzli Studenec od km 1,035 do km 1,063
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Sanacija usada na LC 213041 – Cesta na Janče
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: Mestna občina Ljubljana

Sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin vodotoka ob cesti R2/424/1166 BOŠTANJ – PLANINA od km 18,168 do km 18,335
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: DRSI

Sanacija plazu Košnica na cesti R2-423/1281 Črnolica – Lesično od km 9.015 do km 9.080
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DRSI

Sanacija plazu Prihodi na lokalni cesti LC 152011 v občini Jesenice
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: OBČINA JESENICE

Sanacija usada na cesti na Vrhovce v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2018
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sanacija usada na lokalni cesti Zgornja Besnica – Javor
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sanacija plazov na Prihodih in Plavškem Rovtu
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA JESENICE

Sanacija usada na Mencingerjevi ulici v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sanacija plazu Trate na cesti R2-433/1289 Trate – Most na Muri od km 1,0+10,02 do km 1,1+43,48
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Sanacija plazu na odseku AC 0027 Dobruška vas – Smednik v km 1+700
Faza: PZI
Leto izdelave: 2011
Investitor: DARS

Večstanovanjski objekti v prostorski enoti 2 v območju OPPN Rožna dolina III v Novi Gorici
Faza: DGD
Leto izdelave: 2022
Investitor: Stanovanjski sklad RS, javni sklad

Apart hotela v Kranjski Gori
Faza: DGD, PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: Diamant invest d.o.o.

Skakalnica »na Galetovem«, Šiška
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: Mestna občina Ljubljana

Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije na Brezovici – območje Drobtinške poti do Podpeške ceste
Faza: PZI
Leto izdelave: 2021
Investitor: Občina Brezovica

Izgradnja kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana: Ižanska cesta, Galjevica, Sibirija, Rakova Jelša, Tržaška cesta, Gameljne, Kozarje
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: Mestna občina Ljubljana

Ponikovalnice in črpališče v naselju Čirče v Kranju
Faza: PZI
Leto izdelave: 2020
Investitor: Mestna občina Kranj

Dom krajanov Študa
Faza: DGD
Leto izdelave: 2020
Investitor: Občina Domžale

Gradnja plinovodnega omrežja na območju Tacna
Faza: DGD
Leto izdelave: 2020
Investitor: Energetika Ljubljana d.o.o.

Gradnja dveh stanovanjskih objektov na lokaciji OPPN Partizan Jesenice
Faza: DGD
Leto izdelave: 2020
Investitor: Stanovanjski sklad RS, javni sklad

Odlagališče nenevarnih odpadkov barje – Industrijski šotor
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: Mestna občina Ljubljana

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL – izgradnja kanalizacije za naselje Spodnja Hrušica
Faza: PGD
Leto izdelave: 2019
Investitor: Mestna občina Ljubljana

Vodovod Črna vas
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga

Enodružinski hiši Podrožniška pot – objekt A in objekt B
Faza: DGD
Leto izdelave: 2019
Investitor: Vile Rožnik d.o.o.

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL
Faza: DGD/PZI
Leto izdelave: 2016 – 2019
Investitor: JP Vodovod – Kanalizacija, Mestna občina Ljubljana

Most čez Mlinščico v Podrečju, LC 071071
Faza: IZN
Leto izdelave: 2017
Investitor: Občina Domžale

Sanacija brežin »VRHOVO« na cesti R1-216/1175 Krka – Žužemberk od km 9,750 do km 10,200
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: DRSI

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem CP PESNICA
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: DARS d.d.

Doživljajski most Muste
Faza: IDZ
Leto izdelave: 2019
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Kanalizacija Radovljica – podvrtavanje pod Gradiško potjo ter železnico
Faza: PZI
Leto izdelave: 2019
Investitor: OBČINA RADOVLJICA

Stanovanjski objekti Dolgi most 2 v Ljubljani
Faza: DGD
Leto izdelave: 2019
Investitor: STANOVANJSKI SKLAD RS SLOVENIJE, javni sklad

Večstanovanjski objekt Skapinova
Faza: PGD
Leto izdelave: 2018
Investitor: DIAMANTINVEST d.o.o., Ljubljana

Kulturni dom Trebnje
Faza: PGD
Leto izdelave: 2018
Investitor: OBČINA TREBNJE

Poslovni objekt Data v Ljubljani
Faza: PGD
Leto izdelave: 2017
Investitor: Data d.o.o., Ljubljana

Rekonstrukcija podpornega zidu v Semiču
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA SEMIČ

Čistilna naprava Kneža
Faza: PZI
Leto izdelave: 2017
Investitor: OBČINA TOLMIN

Industrijski objekt Šterk
Faza: PGD
Leto izdelave: 2017
Investitor: STERK d.o.o.

Hala v obrtni coni Ivančna Gorica
Faza: PGD
Leto izdelave: 2017
Investitor: ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

Poslovni objekt Data
Faza: PGD
Leto izdelave: 2017
Investitor: DATA d.o.o.

Brv čez Lahov Graben v mestnem parku Rakova Jelša
Faza: PGD
Leto izdelave: 2016
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Gradnja nadstrešnic in zidov na deponiji Kovor
Faza: PGD
Leto izdelave: 2016
Investitor: OBČINA TRŽIČ

Čistilna naprava Karteljevo
Faza: PZI
Leto izdelave: 2016
Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Vodovodni most
Faza: PGD
Leto izdelave: 2015
Investitor: JP VO-KA d.o.o.

Spomenik žrtvam vseh vojn
Faza: PGD
Leto izdelave: 2015
Investitor: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Objekti na področju Salonita Anhovo
Faza: PGD
Leto izdelave: 2014
Investitor: SALONIT ANHOVO d.d.

Nadvišanje opornega zidu v sklopu projekta RAC Brinox
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: BRINOX INŽENIRING d.o.o.

Sanacija opornega zidu na Lončarski stezi v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2014
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Črpališče Galjevica
Faza: PGD
Leto izdelave: 2014
Investitor: JP VO-KA d.o.o.

Zdravstveni dom Grosuplje
Faza: PGD
Leto izdelave: 2013
Investitor: OBČINA GROSUPLJE

Zdraviliški kompleks Rimski dvorec
Faza: PGD
Leto izdelave: 2013
Investitor: IIPM d.o.o.

Sanacija podpornih zidov na lokaciji Šance v Ljubljani
Faza: PZI
Leto izdelave: 2013
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ureditev brežine Ljubljanice ob brvi v Mostah
Faza: PGD
Leto izdelave: 2013
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Čistilna naprava Radenci
Faza: PGD, PZI
Leto izdelave: 2012
Investitor: OBČINA RADENCI