Hidrogeologija

Hidrogeologija je veja geologije, ki se ukvarja s podzemno vodo. V praksi to pomeni določanje globine podzemne vode, izdatnosti, možnost uporabe, … V okviru hidrogeologije izvajamo sledeče storitve:

  • Raziskovanje, projektiranje in svetovanje na področju hidrogeologije

  • Hidrogeološka spremljava vrtanja, popis jedra vrtin, nadzor ter vgradnja piezometrskih cevi

  • Izdelava hidrogeoloških kart

  • Izdelava hidrogeoloških poročil in vodenje postopka za pridobitev vodnega dovoljenja

  • Ročne in elektronske meritve nivojev podzemne vode v piezometrih

  • Črpalni in nalivalni preizkusi za določitev izdatnosti vrtin in/ali ponikovalne sposobnosti

  • Hidrogeološka poročila za pogoje ponikanja meteorne vode