Geološko geotehnični nadzor, monitoring in svetovanje

  • izvajanje geotehničnega nadzora pri gradnji s kontrolo usklajenosti s projektnimi zahtevami,

  • svetovanje v sodelovanju s projektantom pri morebiti potrebnih dodatnih ukrepih ob izvedbi,

  • izvedba in tehnična spremljava monitoringa (vertikalni in horizontalni inklinometri),
  • izdelava recenzij geotehničnih poročil in elaboratov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij.

obvoznica-SKL-2