Izdelava geološko geotehničnih elaboratov

Geološko geotehnične elaborate izdelamo na podlagi izvedenih terenskih in laboratorijskih geološko geotehničnih raziskav za stavbe in gradbeno inženirske objekte:

  • stanovanjski in nestanovanjski objekti,

  • industrijski objekti,

  • objekti komunalne infrastrukture,

  • ceste in železnice,

  • premostitveni objekti,

  • podporne in oporne konstrukcije,

  • sanacije plazov in usadov.

priloge-za-gg-porocila
Geološki profil